Ældrefester
På grund af corona situationen er vi desværre nødt til at indstille alle ældrefester til videre. Vi håber på, at vi snart er ovre denne frygtelige periode og kan genoptage det normale liv. Når vi sikkert kan arrangere ældrefesterne igen, vil vi naturligvis genoptage aktiviteten.


Indtil da: Pas på jer selv.

Denne hjemmeside bruger cookies. Vore cookies slettes når browserforløbet afsluttes. Ved indsendelse af ansøgning om økonomisk støtte samler vi oplysninger om ansøgeren. Disse oplysninger slettes efter endt behandling af ansøgningen. 3. parts hjemmesider åbnet fra denne hjemmeside kan evt. gøre anderledes brug af cookies. Se disse hjemmesider for yderligere oplysninger.