Lions Club Randers Gudenaas donationer 2022Lions Club Randers Gudenaa indkalder ansøgninger alene til humanitære og sociale formål i Randers Kommune
-primært hvor det offentlige ikke kan træde til.

NB! Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner, rejser og sponsorater.


Ansøg helst via vort on-line ansøgningsskema. Du finder det her.
Alternativt: fremsend pr. mail til: prela@mail.dk.
Ansøgninger skal være klubben i hænde senest 8. oktober 2022.

Denne hjemmeside bruger cookies. Vore cookies slettes når browserforløbet afsluttes. Ved indsendelse af ansøgning om økonomisk støtte samler vi oplysninger om ansøgeren. Disse oplysninger slettes efter endt behandling af ansøgningen. 3. parts hjemmesider åbnet fra denne hjemmeside kan evt. gøre anderledes brug af cookies. Se disse hjemmesider for yderligere oplysninger.